Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні

28 вересня 14:00 – 18:00

Сучасні пріоритети і завдання реформування української економіки зумовлюють необхідність розробки та обґрунтування інноваційних механізмів активізації розвитку науково-технічної діяльності, що нині формуються у результаті складної взаємодії на макро- та мікроекономічному рівнях в умовах фактичного перетворення науково-технічної діяльності на глобальне соціально-економічне явище із високою динамікою розгортання кількісних та якісних змін. У межах дискусії запрошені спікери, науковці та експерти-практики поділяться думками про наступне:

  • Як результати останніх досліджень характеризують можливості активізації науково-технічного діяльності у контексті взаємозв’язку між університетами дослідницького типу та реальним сектором економіки України?

  • Наявні особливості та виявлені суперечності розгортання національних складових науково-технічної діяльності в умовах нової економіки, актуальні джерела розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві;

  • Перспективи розвитку організаційних форм науково-технічної діяльності в умовах становлення інформаційного суспільства, вдосконалення державного регулювання розвитку науково-технічної діяльності в Україні.

Оксана Жилінська

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Олександр Попович

Головний науковий співробітник вiддiлу проблем діяльності i стратегії розвитку НАН України (ДУ ІДНТПІН НАН України) (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України)

Ірина Новікова

Старший науковий співробітник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ірина Прилуцька

Державний експерт Експертної групи з питань розвитку науки Директорату науки та інновацій МОН України

Завантажити