Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу

29 вересня 14:00-17:00

Розвиток інформаційних технологій та цифрової економіки, структурні зрушення в економічній системі, асиметричність розвитку світового господарства трансформують середовище міжнародного бізнесу. За умов посилення невизначеності та нестабільності міжнародного середовища актуалізується проблема адаптації бізнесу та розбудови  принципово нових бізнес-стратегій. Учасники конференції презентують результати власних досліджень, поділяться з аудиторією своїми кейсами та обговорять питання:

  • Які проблеми для бізнесу породжують структурні трансформації світової економіки та її кризові стани?    

  • Які виклики та можливості для бізнесу виникають в наслідок процесів переформатування регіональної інтеграції?

  • Які зрушення в системі міжнародних фінансів виникають в наслідок формування нової економіки?

  • Якої трансформації зазнають  бізнес-моделі та стратегії компаній у відповідь на виклики нової економіки?

  • Який шлях пройшов вітчизняний маркетинг як засіб розв’язання довгострокових проблем розвитку бізнесу?

  • Які професійні уміння та компетентності має формувати університет в процесі підготовки економістів?

СПІКЕРИ

АРТУР БАГЛАЄВ

керівник відділу роботи з мультинаціональними клієнтами, АТ Правекс Банк, Intesa Sanpaolo Group

ФАТО ШАРОЯН

керівник відділу маркетингу, SMART HOLDING, Фонд Тактичних Інвестицій

КАРЛО АДАМІ

експерт з проблем economic intelligence та фінансових ризиків (Італія)

АЛЛА СТАРОСТІНА

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України

Філіппо Россі

співзасновник, СЕО та віце-президент стартапу Joy Comm S.R.L.(м.Рим, Італія)

Олександр Кравченко

Senior Data Science Engineer, компанія Lohika/Capgemini

СЕРГІЙ ІЛЛЯШЕНКО

доктор економічних наук професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва і міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор габілітований, професор Економіко-гуманітарного університету

АНДРІЙ ГАЙДУЦЬКИЙ

доктор економічних наук, член наглядової ради ДП “Адміністрація морських портів України” як представник держави

Завантажити