Викладання англійської мови у закладах вищої освіти: постпандемічні проблеми та їх рішення

30 вересня 14:00-17:00

Дистанційне навчання в умовах пандемії виявилося серйозним випробуванням для  учасників освітнього процесу по всьому світу, та в Україні зокрема. За даними ЮНЕСКО, майже у 200 країнах вимушено залишилися вдома понад 1,5 мільярда учнів і студентів (а це майже 91% світового населення, яке навчається). Українські заклади вищої освіти і раніше практикували дистанційні форми навчання, проте для багатьох викладачів та студентів організація віддалених занять виявилася справжнім викликом. Ураховуючи відсутність попереднього досвіду масштабного переходу на дистанційне навчання, виникає нагальна потреба осмислення, вивчення,  аналізу  та  вибору технологій, методів і засобів дистанційної освіти загалом та дистанційного навчання і вивчення іноземної мови зокрема. У рамках роботи секцій конференції учасники поділяться думками про наступне:

  • Як глобалізація освіти та міжнародна стандартизація вплинули на вимоги до володіння іноземною мовою?

  • Які виклики та можливості постали перед освітянською спільнотою унаслідок глобальної пандемії?

  • Якою є система компетентностей нових навчальних програм онлайнових курсів з англійської мови професійного спрямування та академічної англійської мови?

  • Як проектне навчання дозволяє досягти забезпечення взаємодії та співпраці у академічному середовищі?

  • Яким є лінгводидактичний потенціал сучасних інформаційних технологій?

  • Як адаптувати нові цифрові тренди до викладання іноземних мов професійного та академічного спрямування?

СПІКЕРИ

Микола Петровський

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Олександра Борисенко

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Лілія Сажко

Кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Ольга Павленко

Президентка українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної IATEFL Ukraine, кандидат педагогічних наук, старша викладачка англійської мови в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».