Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.

29 вересня 14.00 – 17.00

Місія дослідницької секції – інтеграція зусиль учених і практиків для творчого осмислення актуальної концептуально-методологічної та науково-практичної проблематики сучасного економічного розвитку в контексті фундаментальних парадигмальних зрушень в економічній теорії ХХІ ст. У рамках роботи секції учасники поділяться думками про наступне:

  • Філософсько-методологічні основи сучасних економіко-теоретичних досліджень: традиції та новації;

  • Стратегії та моделі сучасного макроекономічного розвитку;

  • Фірми та ринки в інноваційній економіці;

  • Моделювання поведінки суб’єктів господарювання в умовах економічної невизначеності;

  • Інституційний дизайн та інституційні зміни економічних систем;

  • Трансформація економічної політики в умовах глобалізаційних викликів.

Спікери

Надія Гражевська

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрій ГРИЦЕНКО

Академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Наталя ГОРШКОВА

Директор Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства економіки України

Віктор ТАРАСЕВИЧ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління Національної металургійної академії України

Януш СОБОНЬ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою економіки та фінансів Академії імені Якуба з Парадіжа у Гожуві Велькопольському (Республіка Польща)

Ірина РАДІОНОВА

Доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Віктор БАЗИЛЕВИЧ

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Завантажити