Oлена Грішнова

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Oлена Грішнова

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Biography

Провідний вчений в Україні в питаннях трансформація зайнятості і ринку праці в умовах нової економіки, людський, інтелектуальний і соціальний капітал, соціоекономіка, людський розвиток, соціальна відповідальність. Має 7 монографій, 125 статей, 15 підручників тощо. Під її керівництвом вже захищено 28 кандидатських і 2 докторські дисертації. Читає лекції і є запрошеним членом Вченої ради у Вищій школі Інформаційних систем і менеджменту (ISMA) м. Рига, Латвія. Стажувалася у Варшавському та Ягелонському університетах (Польща). Головний редактор журналу «Ринок праці та зайнятість населення», член редколегій наукових видань «Україна: аспекти праці», «Демографія та соціальна економіка», «Вища школа», «Economics & Education» (Латвія), «Innovative Economics and Management» (Грузія) та ін.