Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості

30 вересня 14:00 – 17:00

Сучасний світ намагається адаптуватися до нових викликів сьогодення, що пов’язані зі змінами в економіці та суспільстві. Прийняття ефективних рішень на всіх рівнях управління складними соціально-економічними системами вимагає наявності відповідного аналітичного супроводження, в основі якого лежить розроблення сучасного статистичного інструментарію здатного аналізувати складні соціально-економічні та демографічні процеси. Учасникам конференції пропонується  поділитися своїми науковими результатами та обговорити актуальні питання за такими напрямами:

  • Макроекономічні виклики статистиці 

  • Демографія  та соціальна економіка

  • Бізнес-аналітика і статистика: зміна концептуальних підходів 

  • Статистична освіта: адаптація до нових умов

Спікери

Роман ГАНЖА

Директор з Біостатистики, ТОВ Картезіан-Європа, канд. екон. наук.

Наталія КОВТУН

Завідувачка кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії КНУ імені Тараса Шевченка, д-р екон. наук, професор, провідний статистик EDETEK

Олександр ГЛАДУН

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, член -кореспондент НАН України

Завантажити