Зміна парадигми економічного мислення

28 вересня 12:00

Кожна економічна епоха виробляє свою систему економічного мислення та світобачення. Сучасні революційно-проривні зміни економіки та суспільства стали потужним каталізатором динамічних зрушень у поведінці суб’єктів господарювання, обумовивши кардинальне оновлення наукової картини об’єктивної економічної реальності та зміну парадигми економічного мислення. Розуміння суті цих надскладних процесів, нових можливостей та шляхів їх реалізації ‒ це мистецтво, яким повинна оволодіти сучасна людина. Відтак робота панелі буде сфокусована на обговоренні таких актуальних проблем:

  • зміна нашого уявлення про економіку під впливом коронакризи;

  • сучасний ринок праці: гіг-економіка та новий дизайн робочої сили;

  • нова модель держави та економічної політики: відмова від стереотипів;

  • зміна парадигми економічної освіти в умовах підвищеної турбулентності та непередбачуваності господарського розвитку.

Сергій Ніколайчук

Заступник голови Національного банку України

Ярослав Жаліло

Заступник директора - керівник центру економічних та соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень

Джузеппе Гроссі

Професор в Університеті Норд (Норвегія) Професор Крістіанстадського університету (Швеція) та Університету Козьмінського (Польща) Головний редактор «Журнал публічного бюджетування, бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту» (Emerald)

Надія Гражевська

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Віктор Галасюк

Президент Української асоціації Римського клубу

Елла Лібанова

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України