Зміна парадигми економічного мислення

28 вересня 12:00

Кожна економічна епоха виробляє свою систему економічного мислення та світобачення. Сучасні революційно-проривні зміни економіки та суспільства стали потужним каталізатором динамічних зрушень у поведінці суб’єктів господарювання, обумовивши кардинальне оновлення наукової картини об’єктивної економічної реальності та зміну парадигми економічного мислення. Розуміння суті цих надскладних процесів, нових можливостей та шляхів їх реалізації ‒ це мистецтво, яким повинна оволодіти сучасна людина. Відтак робота панелі буде сфокусована на обговоренні таких актуальних проблем:

  • зміна нашого уявлення про економіку під впливом коронакризи;

  • сучасний ринок праці: гіг-економіка та новий дизайн робочої сили;

  • нова модель держави та економічної політики: відмова від стереотипів;

  • зміна парадигми економічної освіти в умовах підвищеної турбулентності та непередбачуваності господарського розвитку.

Надія Гражевська

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Елла Лібанова

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України

Ярослав Жаліло

Заступник директора - керівник центру економічних та соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень

Віктор Галасюк

Президент Української асоціації Римського клубу

Анна Анзіна

Виконавчий директор Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine