ІГОР ЛЮТИЙ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІГОР ЛЮТИЙ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Biography

Професор Лютий І.О. є автором більш ніж 150 наукових та близько 24 навчально-методичних праць, серед яких 3 монографії, 7 підручників та навчальних посібників. Під його керівництвом захищено 5 докторських та 34 кандидатські дисертації.

Проф. Лютий І.О. – керівник міжнародних проектів за грантовими угодами «Норвезько-українське співробітництво в галузі економіки публічного сектору: фінанси, бюджетування і бухгалтерський облік» (2016 – 2019 рр.) та з фондом «Volkswagen Foundation»: «Передача технологій у постсоціалістичних економіках» по реалізації гранту між Університетом Манхейму (Німеччина) та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2016 – 2018 рр.).

Наукові розробки та практичні пропозиції проф. Лютого І.О. знайшли відображення у ряді важливих для економіки України програм, законопроектів таких як: «Про банки та банківську діяльність» та «Про Державний борг»; проектів Законів «Про державний бюджет», пропозиції щодо удосконалення бюджетного законодавства; матеріалів засідання Ради національної безпеки і оборони України.