АЛЛА СТАРОСТІНА

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України

АЛЛА СТАРОСТІНА

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України

Biography

доктор економічних наук, професор, визнаний фахівець у галузі міжнародного маркетингу, маркетингових досліджень, методології наукових досліджень. В якості голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 забезпечила підготовку більш ніж 160 кандидатських і докторських дисертацій. Більш ніж за 20 років роботи експертом МОН України здійснила ліцензування та акредитацію спеціальностей «Маркетинг», «Міжнародна економіка» та «Бізнес-адміністрування» в більш ніж 100 ЗВО, є фундатором і була віце-президентом ВГО «Української асоціації маркетингу» (1997-2020 рр.). З її ініціативи та під безпосереднім керівництвом в 2019 р. створена ГО «Об’єднання маркетологів України». Є ініціатором та керівником програми з бізнес-освіти в КНУ імені Тараса Шевченка «Бізнес-школа» МБА та Освітньої магістерської програми подвійного диплому з університетом Мачерата (Італія). Старостіна А. є членом редколегій ряду фахових видань і головою наукової школи. Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальних посібників та підручників, які очолюють авторитетні рейтинги навчальної літератури, та статей у виданнях, що включені до наукометричних баз, в тому числі першого квартиля МБД Scopus. В діяльності кафедри, яку вона очолює, серед іншого, втілені сучасні підходи до організації роботи, отримані під час чисельних закордонних стажувань. Викладацько-наукову роботу поєднує з практикою бізнес-консультування.