СЕРГІЙ ІЛЛЯШЕНКО

доктор економічних наук професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва і міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор габілітований, професор Економіко-гуманітарного університету

СЕРГІЙ ІЛЛЯШЕНКО

доктор економічних наук професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва і міжнародних економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор габілітований, професор Економіко-гуманітарного університету

Biography

Доктор економічних наук, професор Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут», доктор габілітований, професор Економіко-гуманітарного університету (м. Бєльсько-Бяла, Польща). Науковий консультант 3 докторських і науковий керівник 14 кандидатських дисертацій. Проф. Ілляшенко очолював спецраду з захисту кандидатських і докторських дисертацій з економічних наук при Сумському державному університеті (2007-2018 рр.), з 2015 р. і по теперішній час член докторської спецради при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». Науковий керівник більше 10 науково-дослідних проектів (Україна, Польща). Автор і співавтор більше 760 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. автор чи головний редактор більше 100 монографій. Член редакційної колегії багатьох вітчизняних і зарубіжних наукових журналів, започаткував разом з колегами видання наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій», який включено у міжнародну наукометричну базу Web of Science.