Олександр Черняк

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Олександр Черняк

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Biography

Закінчив факультет кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка в 1980 р. Навчався в аспірантурі кафедри прикладної статистики Київського університету з  1980 по 1983 рр. Науковий співробітник лабораторії ймовірностно-статистичних методів Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 1983-1986 рр. Асистент кафедри прикладної статистики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 1986 -1990 рр. Доцент кафедри прикладної статистики – 1990-1995 рр. Доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 1995-1996 рр. Завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1996 року. Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011). Черняк О.І. протягом п’яти років очолює спеціалізовану вчену раду, відомий вчений, фахівець у сфері економіко-математичного моделювання, заступник голови підкомісії «051 Економіка» Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, є членом редколегії фахових журналів: „Економіка України”, „Фінанси Україна”, „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка”, „Теоретичні та прикладні питання економіки”, „Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки”, „Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво”, „Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці”, а також „Econometrics” (SciKnow Publications, США) та „Revista Economica” (Румунія). Під керівництвом Черняка О.І. сформована наукова школа «Економіко-математичне моделювання»», захищено 14 кандидатських та 3 докторські дисертації. Коло наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, економетрика, техніка вибіркових досліджень, актуарна математика.Результати його наукових пошуків представлено у понад 270 наукових та науково-методичних працях, серед яких 23 монографії, 31 підручник та навчальний посібник (індекси цитування: h-індекс у Google Academia дорівнює 16, а у міжнародній наукометричній базі даних Scopus h=3).