Олександр Попович

Головний науковий співробітник вiддiлу проблем діяльності i стратегії розвитку НАН України (ДУ ІДНТПІН НАН України) (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України)

Олександр Попович

Головний науковий співробітник вiддiлу проблем діяльності i стратегії розвитку НАН України (ДУ ІДНТПІН НАН України) (Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України)

Biography

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук. За його безпосередньої участі підготовлено зміни до Законів України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про інноваційну діяльність».

Опублікував понад 280 наукових, науково-популярних та публіцистичних робіт у галузі фізики плазми, проблем інноваційного розвитку економіки, управління наукою, формування і реалізації науково-технологічної та інноваційної політики та історії науки.