Надія Гражевська

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Надія Гражевська

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Biography

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, під керівництвом д.е.н., проф. Гражевської Н.І. підготовлено 1 докторанта, захищено 5 кандидатських дисертацій.
Викладає навчальні дисципліни: «Історія економічних учень», «Економічна теорія», «Трансформація економічних систем», «Глобалізація та економічна політика», «Сучасні економічні системи», «Нова політична економія», «Історія економіки та економічної думки», «New Political Economy».
Напрями наукових досліджень: теорія економічних систем, економічна транзитологія, еволюційна економіка, економічна компаративістика, теорія глобалізації економіки, теорія інституційних змін, теорія суспільного вибору, нова політична економія.