Надія Гражевська

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Надія Гражевська

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Biography

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету імені Тараса Шевченка. Випускниця економічного факультету університету. Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць. Стажувалася в Національній Раді з Економічної Освіти США, в Університеті Бат Спа (Велика Британія). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського.