Людмила Ловінська

Доктор економічних наук, професор, Заступник директора з наукової роботи Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»

Людмила Ловінська

Доктор економічних наук, професор, Заступник директора з наукової роботи Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»

Biography

Лауреат премії імені М. І. Тугана-Барановського Національної академії наук України за цикл наукових праць з обліку та фінансової звітності як інформаційної основи антикризового управління в умовах глобалізації (2017 рік). Член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, член Ради з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України. Має особистий внесок в розроблення, ухвалення та подальше удосконалення норм Податкового кодексу, законів про Державний бюджет України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативно-правових актів Міністерства фінансів тощо. Експерт від України у складі Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ISAR-UNCTAD). Співавтор документів ООН: «Моніторинг дотримання та забезпечення високоякісної корпоративної звітності: керівництво з кращих практик» (Monitoring of Compliance and Enforcement for High-quality Corporate Reporting: Guidance on Good Practices), Керівництво ISAR-UNCTAD «Ключові показники звітності підприємств із досягнення Цілей Сталого Розвитку» (Guidance on Core indicators for entity reporting on the contribution towards the attainment of the Sustainable Development Goals). Співпрацює зі Спеціальним Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міжнародного Консорціуму з управління державними фінансами (Ad Hoc Committee on International Accounting Standards, the International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM) в частині удосконалення діючих та нових міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (МСБОДС).