Леонід Таранюк

д.е.н., професор Сумського державного університету

Леонід Таранюк

д.е.н., професор Сумського державного університету

Biography

Отримав ступінь магістра з економіки підприємства, працював на підприємствах машинобудівної і деревообробної галузі міста Сум провідним спеціалістом, керівником відділу маркетингу, планового відділу. У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств», член спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 НТУ «Харківський політехнічний інститут», є автором більше ніж 100 наукових праць, в тому числі 2 одноосібних монографій, 8 монографій за колективним авторством.