Елла Лібанова

Академік-секретар Національної академії наук України

Елла Лібанова

Академік-секретар Національної академії наук України

Biography

Елла Лібанова, доктор економічних наук, академік НАН України, професор, академік-секретар Національної академії наук України.
Ім’я Є.М.Либанова пов’язане з формуванням в Україні нової і дуже важливої ​​наукової сфери: людського розвитку і перш за все її соціально-демографічних аспектів. Серед іншого вона є постійним співавтором доповідей про людський розвиток в Україні, підготовлених під егідою ООН.
Як член Міжнародного союзу з наукового дослідження населення Е. М. Лібанова регулярно бере участь у престижних міжнародних семінарах та конференціях. Понад 200 наукових праць Є.М. Лібанової вийшли в українських та зарубіжних журналах, більше 30 з них у виданнях ООН, Світового банку, UNIСEF, МОП та інших авторитетних міжнародних організацій. Е. М. Лібанова продовжує активну роботу експерта та дослідника як члена Комітету державних нагород України в галузі науки і техніки та заступника голови відповідного розділу Координаційного центру з реалізації пенсійної реформи, Комітету економічних реформ при Президентові України, а також Координаційна рада з питань підвищення конкурентоспроможності національної економіки.