Віктор Базилевич

Biography

Член-кореспондент Національної академії наук України, професор кафедри економічної теорії, мікро- та макроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор більше 350 наукових праць в галузі економічної теорії. Розробив методологічні підходи до дослідження процесу формування ринку інтелектуальної власності, дослідив специфіку проявів категорій споживної та цінової вартостей, ціни і корисності, законів попиту і пропозиції.