Антон Філіпенко

Доктор екон. наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Антон Філіпенко

Доктор екон. наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Biography

Автор 330 наукових та навчально-методичних праць, з них 51 монографія, 9 підручників (з них 6 у співавторстві та 3 одноосібних), 5 навчальних посібників (один у співавторстві).
Під керівництвом Філіпенка А.С. захищено 11 докторських та 24 кандидатських дисертації.
Брав участь у 36 міжнародних та українських науково-практичних конференціях.
Проходив наукове стажування в університетах Англії, Бельгії, Греції, Німеччини, Росії, Франції, США.
Напрями наукових досліджень: міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини; основи філософії та методології економічної теорії (див.: Основи філософії та методології економічної теорії: навчальний посібник. – ВПЦ «Київський університет», 2018 р.; серія статей в журналі «Економічна теорія» за 2016-2018 рр.); проблеми міждисциплінарності як важливого тренду у філософії науки та у наукових дослідженнях.