Анатолій Колот

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Анатолій Колот

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Biography

Провідний вчений України в питаннях розвитку соціально-трудової сфери, трансформації соціально-трудових відносин; соціальної відповідальності бізнесу; соціальної політики та соціально-трудового розвитку. Є автором 357 наукових праць, у т.ч. 29 індивідуальних та колективних монографій, 34 навчальних посібників та підручників.