Людмила Алексеєнко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

Людмила Алексеєнко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

Biography

Професор Алексеєнко Л. М. є автор понад 219 наукових та навчально-методичних праць. Стипендіат Німецької служби академічних обмінів, Австрійської служби академічних обмінів і Центрального Європейського Університету; має сертифікати з управління активами інвестиційних фондів, торгівлі цінними паперами і брокера з цінних паперів.
Член спеціалізованих вчених рад, член редколегії фахових журналів «Ринок фінансових послуг», «Світ фінансів», «Вісник Одеського національного університету», «Финансы Учет Банки», «Наука й економіка».
Під керівництвом професора Алексеєнко Л. М. захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».