Робота дослідницьких секцій

23 May 2019
9:00 - 16:30

Робота дослідницьких секцій

проводиться 22 та 23 травня й орієнтована на інтеграцію зусиль провідних експертів органів державного управління, бізнес середовища, освітянської та наукової спільноти у розв’язанні актуальних та малодосліджених проблем.

Детальний розклад секцій за посиланням – РОЗКЛАД

1. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.

 • Методологія сучасних економіко-теоретичних досліджень
 • Фірми, ринки та національні економіки в глобалізованому просторі
 • Інформаційно-цифрова економіка: виклики та можливості

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 1

2. Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток

 • Економічна оцінка навколишнього середовища: раніше відомі та нововиявлені загрози, експериментальна економіка
 • Сталий розвиток: сільське господарство, енергетика, економіка, освіта, посилення громадської обізнаності
 • Міжнародна торгівля та навколишнє середовище: прямі іноземні інвестиції, конкурентоспроможність
 • Фінансові, економічні та екологічні кризи
 • Агроекологічна політика: сільськогосподарська політика, стратегія фермерства, конфлікти землекористування

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 2

3. Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу

 • Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети
 • Перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні до 2030 року

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 3

4. Інноваційний розвиток менеджменту: теоретичні та прикладні аспекти

 • Розвиток прикладного інструментарію менеджменту
 • Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців-менеджерів

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 4

5. Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств

 • Сучасні креативні індустрії та інтелектуальна власність підприємств
 • Формування системи креативного менеджменту підприємств і корпоративна репутація
 • Креативна економіка і зміни у соціально-трудовій сфері
 • Можливості використання blockchain-технологій та криптовалют у бізнесі

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 5

6. Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості

 • Макроекономічні виклики статистиці
 • Демографія та соціальна економіка
 • Бізнес – аналітика: зміна концептуальних підходів
 • Обліково-аналітична наука та освіта
 • Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах сталого розвитку
 • Облік і контроль в державному секторі

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 6

7. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України

 • Публічні фінанси в умовах глобалізації національних економік
 • Майбутнє ринків капіталу та джерела фінансування корпоративного сектору в умовах розвитку FinTech
 • Медичне страхування та медична реформа

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 7

8. Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору

 • Cучасні тренди розвитку підприємництва

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 8

9. Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: мовні компетентності студентів економічних спеціальностей

 • Іноземні мови у фаховій підготовці економістів
 • Мовні компетентності та сучасні інформаційні технології

Форма реєстрації для участі за посиланням – РЕЄСТРАЦІЯ СЕКЦІЯ 9

Детальний розклад секцій за посиланням – РОЗКЛАД

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ