Дослідницькі секції

ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ ФОРУМУ:

 

ПАНЕЛЬ 1. Глобальні виклики цифрової епохи для економіки України.

ПАНЕЛЬ 2. Цифрова трансформація економіки, бізнесу та управління.

ПАНЕЛЬ 3. Нові фінансові інструменти в економіці.

ПАНЕЛЬ 4. Синергія економічної освіти, бізнесу та науки в ХХІ столітті.

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ  СЕКЦІЇ:

• Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.;

• Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток;

• Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу;

• Інноваційний розвиток менеджменту: теоретичні та прикладні аспекти;

• Креативна економіка та конкурентоспроможність підприємств;

• Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості;

• Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України;

• Тренди розвитку підприємництва в Україні за умов європейського вибору;

• Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: розвиток комунікативних навичок у студентів економічних спеціальностей.

 

Робочі мови Форуму: українська,  англійська.