Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України

28 вересня 14:00-18:00

Реалії розбудови системи публічних фінансів України

Сьогодні пріорітетною є орієнтація на досягнення цілей довгострокового розвитку та визначення напрямів розбудови ефективної системи управління публічними фінансами, націленість на практичні рішення, що втілюються в сфері державних доходів, видатків, боргів, податків, місцевих фінансів. Разом зі спікерами панелі анонсуємо живий дух пошуку нових рішень, час поговорити про:

  • Основні драйвери модернізації публічних фінансів  в Україні;

  • Публічні фінанси в сфері гармонізації приватних та суспільних інтересів;

  • Стабілізаційну фінансову політику та особливості її застосування в Україні в умовах подолання коронавірусної інфекції (Covid-19).

28 вересня 14:00-18:00

Цифровізація економіки України: перспективи та виклики для фінансової системи

Майданчик для дискусії та налагодження стійкого конструктивного діалогу між владою, бізнесом та освітянами щодо особливостей практичної реалізації цифрової трансформації за різними рівнями і напрямами: загальнодержавний, регіональний, галузевий. У рамках дискусії запрошені експерти поділяться думками про:

  • Основні аспекти розвитку діджиталізації в сфері розширення доступу громадянина та громади до процесу управління фінансами;

  • Фінансування процесів цифровізації реального сектору економіки;

  • Молодіжні проекти у сфері цифрової економіки.

Світлана Науменкова

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кулієв Руфат Атакіші оглу

авідувач кафедри «Економічна теорія і економіка сфер обслуговування» Азербайджанського технічного університету, доктор економічних наук, професор

ІГОР ЛЮТИЙ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Захарій ВАРНАЛІЙ

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка, фахівець з питань економічної та фінансової безпеки

Завантажити